30.06.17 Startlöscht an Programm vum Peitenger Turneier vum 02/07/17 baigesaat

 

16.05.17 Startlöscht an Programm vum Deifferdenger Turneier den 21/05/17 baigesaat + Zaitplang vum Suessemer Turneier 27+08/05/17 baigesaat

 

14.04.17 Startlöscht an Programm vum Peitenger Turneier den 23/04/17 baigesaat

 

24.02.17 Startléscht an Zaitplang Suessem 04+05/03/2017 baigesaat

 

16.02.17 Neien Trainingsplang fiir den 25.02.17 zu Saarburg baigesaat