Suessem 18+19/05/2019

 

Agility:


Carole mam Oreo am L1 - 1. Platz

Danielle mam Lee am M2 - 2. Platz

 

Jumping:

 

Danielle mam Lee am M2 - 3. Platz

Mendig  11+12/05/2019

 

Agility:


Carole mam Oreo am L1 - 2. Platz

Emma mam Pino am M2 - 1. Platz

Danielle mam Lee am M2 - 2. Platz

Deifferdeng 05/05/2019

 

Jumping:

 

Gaby mam Queeny am A&M L- 2. Platz

Peiteng 14/04/2019

 

Agility:

Gaby mam Queeny am A&M L- 2. Platz

 

Jumping:

 

Gaby mam Queeny am A&M L- 3. Platz

Saarburg 23+24/03/2019

 

Agility:


Carole mam Oreo am L1 - 2. Platz

 

Jumping:

 

Danielle mam Lee am M2 - 3. Platz

Nathalie mam Caruso am L1 - 2. Platz

 

Betebuerg 03/03/2019

 

Agility:


Jos mam Arka am S2 - 2. Platz

 

Elche 23/02/2019

 


Bram mam Rocker an der Kombi 3. Platz am L1

 

Saarburg 23+24/02/2019

 

Agility:

 

Emma mam Pino am M2 - 1. Platz

Danielle mam Lee am M2 - 2. Platz

Monika mam Ruby am L1 - 3. Platz

Nathalie mam Caruso am L1 - 2. Platz

 

Jumping:

 

Emma mam Pino am M2 - 1. Platz

Emma mam Pino am M2 - 2. Platz

Monika mam Ruby am L1 - 2. Platz

 

Nalbach 16+17/02/2019

 

Agility:

 

Emma mam Pino am M2 - 1. Platz

 

Jumping:

 

Emma mam Pino am M2 - 1. Platz

 

Wintercup Betebuerg 10/02/2019

 

Agility:

 

Monika mam Ruby am L1 - 2. Platz

 

Murcia 09/02/2019

 

Bram mam Rocker an der Kombi 2. Platz am L1

 

Wintercup Betebuerg 13+14/01/2019

 

Agility:

 

Monika mam Ruby am L1 - 3. Platz

 

Jumping:

 

Monika mam Ruby am L1 - 2. Platz