Leni ass um Heichpunkt vun senger Agilityskarrière als Landesmeeschter am A&M op eisem Nikolaus Cup am Dezember 2013 an seng Pensioun gangen, an gett nach als Maskottchen op all Turneier matt ;-)

Bessie geet no der Landesmeeschterschaft 2014 an seng verdengten Pensioun an wärt Jiva als Maskottchen weiderhin ennerstötzen  ;-)

Kyra geet no der Landesmeeschterschaft 2014 an seng verdengten Pensioun an wärt dem Kiwi secher verroden wei ett geet fiir Coupen offzeraumen ;-)