Jos Arens mam Rana A&M an Tapsi A&M an Arka S1

 

 

Nadine Bredimus mam Sammy L2 an Liam L1

 

Carrie Bertrang mam Krümel S2 an Bloo M1

 

Mireille Bertrang mam Ibi

Fritz Didier mam Tinker-Belle S2 an Mischoux S1

 

Josette Didier mam Finsci A&M

Laurence Greter mam Ayden

Emma Kohnen mam Pino M1

Jean Lenz mam Dandy

Françoise Meyer mam Looky L1 an Ziva L1

Tessy Reuland mam Makima L2 an Jack L2 an Breeze L1

Nadine Schaul mam Finn A&M an Qju L3

Sarah Schiertz mam Turbo L3 an Leni

Pia Schlottert mam Jiva A&M an Heylynn L1

Josée Schneider mam Pandra 

Bettina Schwarz mam Adoni L2 an Binya L1

Monika Tavan mam Feebee L2 , Emily A&M an Pina M1

Rita ter Bruggen mam Blue L2 an Smooch L2 

Gaby Thiry mam Queeny A&M , Diba L2 an Jainie L1

Danielle Toussaint mam  Lee M1

Bram Van Hilten mam Springer  , Zippo L2 an Rocker L1